Logga in Login-hjälp? Gå med?

Den Andliga Läromästaren

 

 

 

Läs mer om Dr. Sandor A Markus i hans biografi nedan...
 


Bild 1: Dr. Sandor A Markus


Sandor Alexander Markus
(John Marc) född 7 juli 1939 i Budapest, Ungern. Han växte upp på landsbygden under enkla förhållanden. Redan som barn hade han minnesbilder från sina tidigare liv på jorden. På grund av 2:a världskrigets utbrott, placerades han hos sin moster i en by i nordöstra delen av Ungern som kallas för Nádudvar, vilken är belägen endast några kilometer från den Ungerska steppen (Pustan). Ordet "Pusta" betyder "Tomhet".

Eftersom han var filosofisk lagd tillbringade han större delen av sin fritid i ensamhet, med endast djuren som sällskap.

Bara några veckor efter sin skolavslutning i juli 1953 inträffade en händelse som totalt skulle förändra hans liv.

Under en solig förmiddag befann han sig som vanligt på Pustan och satt under pilträden och studerade några kattfiskar som lekte i bäckens grumliga vatten. Plötsligt kände han en kraftig elektrisk stöt likt en blixt träffa honom i ryggen. Han vände sig om hastigt för att se vad som hände. Då fick han se ett ljusfenomen av intensiv styrka stå bara några meter från honom. Ljusfenomenet var enligt hans bedömning ca 2-3 meter högt.
 


Bild 2: Ljusfenomenet på den ungerska pustan


Han försökte skydda sina ögon från det intensiva ljuse, men ljusstrålarna trängde rakt igenom hans händer och träffade hans kropp och gav honom förnimmelsen av miljoner små nålstick. Ljuset inneslöt honom helt och hans medvetande lyftes upp i en högre dimension, till ett transcendentalt tillstånd, och som i ett panorama öppnades en ny värld av obeskrivlig skönhet, vilket endast få människor på jorden har skådat.
 


Bild 3: Ljusfenomenet


Han fick skåda in i den universella databanken, matrisen, världsödets eviga gobeläng där det förflutna, nutiden och framtiden på ett oupplösligt sätt är sammanvävda i ett slags hologram. Han fick se orsaken bakom lidandet på jorden och hur varje själsatom som små gnistor av ljus kämpade på olika nivåer i den oändliga utvecklingsspiralen.

Där fanns varken dåtid, nutid eller framtid. Allting existerade parallellt, samtidigt.

Han såg en ny jord växa fram ur sin vånda och hur hans egen roll var sammanvävd med de händelser som skulle inträffa i slutet av nittonhundratalet och i början av det tjugonde århundradet. Han såg hur tusentals män och kvinnor skulle börja erfara en andlig identitet (en högre kosmiskt medvetenhet) som skulle födas inom dem. Därmed skulle en ny känsla av moralisk frihet och rättvisa överglänsa alla former av fördomsfull nationalism.

Han såg hur samma ledande personer, som stått emot varandra i kampen om att leda Europas öde på gott eller ont under åtta- och niohundratalet, nu tusen år senare uppträde på jorden på nytt för att dra de moraliska konsekvenserna av vad de tidigare gjort.

Han såg Norden likt Betlehemstjärnan stiga upp vid horisonten och lysa upp vägen för alla dem som söker hjälp undan mörkrets skuggor.

Han såg hela utvecklingsprocessen som rörde Europa och hur den plattform tog gestalt som skall leda Europa ut ur andligt mörker.

Han såg hur olika mänskliga varelser från högre utvecklade civilisationer var involverade i jordens öde, för att hjälpa sina yngre syskon att frigöra sig från okunnighetens - omedvetenhetens fångenskap.

Han hörde en röst inom sig tala till honom på hans eget språk och uppmanade honom att lämna Ungern och bege sig till Sverige och där etablera en läroanstalt, en högskola i livsvetenskap, humanvetenskap - ett centrum för högre medvetenhetsutveckling.

Han fick veta att hans uppgift var att återupprätta den oförvanskade sanna kosmiska läran, den sanna Gnosticismen - Atma Yidja (Själens Vetenskap). Istället för sinnesmedvetandet, intellektet skall Själsmedvetandet återupprättas som är kärnan inom alla skapelseformer, filosofier, ideologier och religioner.

Gnosis betyder insikt, vetskap.

Detta är samma vetskap och insikt som Buddha, Jeshu ben Pandira (Jesus av Nazaret), Johannes Döparen, Konfucius, Krishna, Muhammed, Guru Nanak, Pythagoras m.fl. hade förmedlat till mänskligheten genom årtusenden. Denna kosmiska kunskap, vetskap som hade blivit bokstavstolkad, missuppfattad och missbrukad av den etablerade kyrkan som kallade sig kristen samtidigt som den förföljde, torterade, brände på bål och mördade tusentals människor som hade en annan åsikt om kristendomen än vad den etablerade kyrkan själv hade.

Sandor A Markus berättade aldrig om sin upplevelse för någon annan. Inte ens hans mor fick veta vad han upplevde sommardagen 1953 på den Ungerska slätten.

Efter denna upplevelse fick han ett helt nytt perspektiv på livet och tillvaron jämfört med innan. Det skulle visa sig längre fram att detta skulle skapa otaliga hinder i hans vuxna liv.

Det skulle dröja tre år innan han fick möjlighet att lämna Ungern, fram till 1956 då det ungerska folket gjorde uppror mot den fornsovjetiska ockupationsmakten.

Men dessförinnan arbetade han tre år i två olika kolgruvor i Oroszlány och Tatabánya, några mil utanför Budapest för att komma undan den militärkarriär som hans mor tillsammans med en läkarkollega planerade för honom.

Han arbetade ca 10-12 timmar dagligen i kolgruvan under mycket svåra och primitiva förhållanden där döden genom ras, metangasolyckor eller andra slags olyckor hörde till vardagen. Han var endast ledig på söndagar.

På morgonen den 23 oktober 1956 då revolutionen var ett faktum, slapp han för första gången att gå ner i kolgruvan och bestämde sig för att bege sig till fots till den Österrikiska gränsen. Han valde att färdas genom åkrar och skog för att undvika de faror som han kunde råka ut för på vägen. Vägarna patrullerades av ryska trupper. Vissa av byarna bevakades av dåligt beväpnade bybor som sköt på allt som väckte misstänksamhet.

Under vandringen fick han hjälp av vänligt sinnade personer att hitta ställen för övernattning och hur han skulle hitta dit på ett enkelt sätt. Han fick mat, dryck och husrum av omtänksamma snälla människor. Det dröjde en hel månad innan han nådde fram till den Österrikiska gränsen på grund av olika hinder på vägen.

När han stod ensam vid gränsen till Österrike, den 23 november 1956, ca kl. 23.00 på kvällen och hörde ljudet från handeldvapen och från kulsprutetornet, blev han tveksam till att fortsätta. Men han övervann sin rädsla och litade helt och fullt på den inre röst som under sommardagen 1953 uppmanade honom att lämna Ungern och bege sig till Sverige. Han hade inget att frukta.

Det dröjde ända fram till kl. 03.00 på morgonen den 24 november innan han kunde ta sig över gränsen till Österrike. Detta p.g.a. den intensiva beskjutningen från de ungerska och ryska gränsvakterna som med alla medel försökte stoppa de trettiotal flyktingar som hade samlats vid gränsen. Revolutionen var över och gränsen till Österrike var stängd.

Han kom över gränsen utan något som helst problem och blev skickad från Graz till Klagenfurt, till en Jesuitkasern, vilken tillfälligt hade inrättats som flyktingläger.

Han kom tillsammans med flera hundra ungerska flyktingar till Sverige den 6 december 1956, genom det Svenska Röda Korsets omsorg.

När han äntligen var i Sverige visste han helt plötsligt inte vad han skulle ta sig till. Hur skulle han realisera, förverkliga det som ljusvarelsen talade om för honom att han skulle göra.

Under de åren som följde tog han kontakt med olika religiösa och ockulta föreningar s.k. mysterieskolor. Han sökte svar på olika slags frågor som rörde livet i sin helhet. Men ingen av dessa kunde ge honom ett tillfredställande svar på hans enkla fråga - vad är meningen med livet? De hänvisade antingen till Bibeln, eller till någon läromästare (guru) som inte längre fanns bland människorna på jorden.

Efter flera års tystnad fick han återigen kontakt med det kosmiska väsen som hade visat sig för honom på den ungerska pustan. Denna gång uppmanade detta väsen honom att bege sig till Sydamerika, till Ecuador.

Ecuador betyder "landet närmast solen" på Quechua, inka-språket.

I en avlägsen by i sydöstra Anderna, i dalen Vilcabamba, vistades han under en tid tillsammans med ca 150 inkaindianer och sin andliga läromästare professor Johnny Lovewisdom,Ph.D.,B.Sc.,D.D. (Johannes Kärlek-Vishet), känd som Andernas Eremit och Helgon.

Ordet "Vilcabamba" härstammar från Quechua, "inka-språket" och betyder "dalen för lång levnad". Vilcabamba är belägen i sydöstra delen av Ecuador. Vilcabamba var på den tiden en av fem platser på jorden, där människorna blev mycket gamla. Numera har denna vackra plats exploaterats för turism.

Sandor A Markus minns speciellt en av inkaindianerna som bodde i Vilcabamba och hette Manuel Ramon, som vid den tidpunkten var 121 år gammal enligt den katolska kyrkans notering. Han levde huvudsakligen på frukter och grönsaker och uträttade fortfarande samma arbete som de yngre.
 


Bild 4: Manuel Ramon


Prof. Dr. Johnny Lovewisdom var vid den tidpunkten president för ett icke-statligt, fristående universitet i livsvetenskap-humanvetenskap: "The International University of Natural Living Science of Man" och prior (överhuvud) för the "Pristine Order of Paradisian Perfection" - grundat 1962 i Vilcabamba och officiellt registrerat och godkänt av den Ecuadorianska regeringen. Reg No. 892, Acdo 1725 of Sept. 18. 1975.

Prof. Dr. Johnny Lovewisdom tillhörde även BARFOTA-KARMELIT-ORDEN som var den strängaste ordern inom den katolska kyrkan. Han var även Patriark, Ärkebiskop i Ecuador för "The Old Holy Catholic Church".

Universitetet i Ecuador samarbetade med ett flertal fristående utländska universitet och högskolor, bl.a. The National Ecclesiastical University, Sheffield, England, "Den Äldsta Heliga Katolska Kyrkans Universitet i England (Etablerad 1916)". The Northern Pontifical Academy, och Gnostic Christian Church of the First Christians of Antioch Syrian Orthodox Patriarchate (Etablerad i Ecuador 1968). University of Human Sciences, Haywards Heath, England och Bordeaux, Frankrike (Etablerad 1970).Yoga Vedanta University, and the Divine Life Society, Himalaya, Indien. (Etablerad 1936). Universal Spiritual Union-Brotherhood, and the Bodha Society of America, Inc., (Etablerad 1936 I Ocean Park, California, USA). International Federation of Scientific Research Societies (Etablerad i Teheran, Iran 1925)

Prof. Dr. Johnny Lovewisdom initierade (invigde) Sandor A Markus i den ursprungliga (ortodoxa) gnosticismen (urkristendomen) och i nordbuddismen (mahayanabuddismen).

Den ursprungliga gnosticismen, senare känd som kristendomen härstammar ursprungligen från Indien. Den utgör grundfundamentet i Hinduismen, Buddhismen, Taoismen, Islam m.fl. Den hade tidigare sitt ursprung i Atlantis, dit den kom från yttre rymden av så kallade "GUDS SÖNER" (utomjordiska varelser) - de som levde i enighet med den kosmiska lagen. Gnosticismen är ingenting annat än Kosmisk Vetenskap, Livsvetenskap eller Själens vetenskap som bygger på Gudsförverkligande genom Självförverkligande. Gudsförverkligande genom Självförverkligande är en inre process som inte har med sinnet eller intellektualism att göra. Den bygger på vetenskap (vetskap) som rör människans, livets, skapelsens innersta natur. Den har ingenting med tro, föreställning eller illusion att göra. Allt sådant är av andrahandskaraktär.

År 1976, efter erforderliga 5 års studier i nordbuddism (mahayanabuddism) och ortodoxa gnosticism, erhöll Sandor A Markus sin doktorsgrad i Helig Teologi (Sacred Theology) och Filosofi på University of Natural Living Science of Man, grundat 1962 i Vilcabamba, Ecuador.

Sandor A Markus utsågs av professor Johnny Lovewisdom till överhuvud för "The Northern Pontifical Academy" och Ärkebiskop för den Gnostiska Kristna Kyrkan av de Första Kristna från det Syriska Ortodoxa Patriarkatet i Antiokia (apostoliskt grundat 1968 i Ecuador).

Sandor A Markus skulle hädanefter kallas för John Marc (Markus Johannes - Marcion) - Kristus älskade lärjunge.

Hans titel som ”Patriark, Ärkebiskop” är en ämbetstitel och inte en religiös titel som tillämpas inom den etablerade Kristna kyrkan.

Sandor A Markus förordnades till professor i Livsvetenskap – Humanvetenskap av Johnny Lovewisdom inom Faculte Libré de Culture Humaine Intégrale, vilken fram till 1975 var registrerad i Bordeaux, Frankrike och därefter i Ecuador fram till 1989.

År 1989 inregistrerade Sandor A Markus en privat, icke-statlig akademistiftelse i Sverige under namnet "L’Academie Internationale de Culture Humaine Intégrale A.I.C." - Den Internationella akademin för Global Mänsklig Kultur.

Livsvetenskap i sitt ursprungliga sammanhang hör till Antropologin och har med kunskap om källan till sanning att göra, med andra ord "hur man vet vad som är rätt".

Livsvetenskap enligt CelesteMetoden® är den enda kosmiska vetenskap idag som kan förklara livet utifrån ett flerdimensionellt, mångstrukturellt, kvantmedvetet tillstånd.

Sandor A Markus intresse var inte begränsat endast till religion och filosofi. Han sökte en vetenskaplig förklaring till sambanden mellan människan och hyperrymden. Han insåg för att kunna utveckla en högre kvalitativ multidimensionell kvantmedvetenhet måste människan vara i fullständig harmoni både kroppsligt, känslomässigt och mentalt. Han ansåg att en mental, känslomässig och kroppslig hälsa hade en viktig roll i människans kosmiska utveckling.

Sandor A Markus insåg även att en politisk eller religiös lösning på människans nuvarande livs- och samhällssituation var utesluten, så länge människan inte har utvecklat en högre kvalitativ multi-dimensionell kvantmedvetenhet - en medvetenhet som står under själens ökande influens istället för sinnets.

En mänsklig samverkan över alla gränser, över alla traditioner, religiösa och ideologiska trosuppfattningar är den enda framkomliga vägen till fred och gemenskap mellan individer, raser och nationer. Allt annat leder endast till splittring och destruktivitet.

Sandor A Markus har studerat och forskat inom ämnena religion, mysticism, politik, antropologi och medicin med speciell inriktning på kvantfysik, metafysik, humanvetenskap och ayurveda (livsvetenskap). Dessa studier och denna forskning, som till stor del bygger på egna erfarenheter, har lett till att han idag kan säga att svaret på livets och universums mysterier finns inom människan själv och att allt detta går att förklara vetenskapligt.

Enligt Sandor A Markus kommer människans inställning till livet och kosmos, hyperrymden att helt förändras under första halvseklet på det 21-århundradet p.g.a. gnosticismen och kvantfysiken. Kvantmedvetandet kommer att överbrygga de olika slags ideologiska och religiösa uppfattningarna som har dominerat människans liv under årtusenden. En ny jord och en ny medvetenhet kommer att växa fram ur ruinen av det förgångna.

Men dessförinnan kommer stora omvälvningar att äga rum på jorden. Människor som håller sig fast i det traditionella, förgängliga i tillvaron och vägrar att släppa taget, kommer att få svårigheter att hänga med i utvecklingen. Det går inte bygga ett nytt hus på en gammal grund och samtidigt kunna garantera dess säkerhet. Människan måste lämna det förgångna, all den föråldrade tradition som binder honom och håller honom fastkedjad i det förgängliga, omstrukturerbara i tillvaron. Människan måste helt förändra sin medvetenhet och sina värderingar som rör livet, universum i sin helhet.

Sandor A Markus hävdar att den institutionella Kristna kyrkan måste omstruktureras, reformeras om den vill ha en roll i morgondagens samhälle. Den måste erkänna Gnosticismen som den ursprungliga Kristna läran, Själens vetenskap, och återinföra den i sin förkunnelse. Annars kommer den etablerade Kyrkan att upphöra inom några få decennium.

1982 lämnade Sandor A Markus Sverige och bosatte sig i Danmark.

Hans intresse för vidare forskning inom antropologi (kunskap om människan) förde honom till olika länder bl.a. till Sri Lanka, Indien, Japan, Hawaii m.fl., där han förvärvade kunskap i orientalisk filosofi, religion, medicin, mysticism mm.

Vid återkomsten till Sverige, 1989, etablerade han en fristående, icke-statlig akademi för studier i livsvetenskap enligt CelesteMetodenâ. Studierna har hitintills bedrivits dels genom seminarieverksamhet och dels via distansundervisning, nyhetsbrev mm.

För sin humanitära verksamhet har Sandor A Markus uppmärksammats internationellt:
 

1984 tilldelades han Pax Mundi Award (World Peace Award) och utsågs 1989 till Fredsambassadör av Organization Mondiale de la Press Diplomatique, i Bryssel, Belgien.
1991 utsågs han till "International Man of the Year" och "Who's Who of Intellectuals" 1991/1992 av International Biographical Centre, Cambridge, England.
1991 tilldelades han en hedersutmärkelse av Zoroastrian College, All India Shah Behram Baug Society for Scientific and Educational Research, Bombay, India.
2004 utnämndes han under en femårsperiod till Honorär Diplomat & Kulturattaché för Skandinavien och Ungern inom Bioetik, av Human Bio Ethics Treaty Organization (HBTO), Washington DC. USA.

Sandor A Markus har efter 35 års studier och forskning inom tvärvetenskap klarlagt att människan kan uppnå en multi-dimensionell kvantmedvetenhet genom specifikt hjärnprogram och därigenom se orsakssammanhanget bakom varje tänkbart problem.

Bortom Albert Einsteins välkända rum-tids och rymd-tids dimension, existerar en s.k. evighetsdimension utan tidsfaktor och rotationsmateria (holorörelse).

Denna virtuella dimension har av fysikern David Bohm kallats för den implicita ordningen, det invikta universumet, vilket utgör världsalltets, hyperrymdens centraldator, det absoluta medvetandet, superhjärnan, centralsolen, kring vilken hela den explicita ordningen, utvikta (formbundna – formmanifesterade) universumet med alla sina galaxer, solsystem och planeter befinner sig i en konstant rörelse.

Enligt Sandor A Markus existerar heller inte någon ljushastighet eftersom hela den explicita ordningen - det utvikta universumet befinner sig i en konstant holorörelse.

Ljushastighet liksom tiden är en "illusion", föreställning.

Det enda som existerar är det ständiga "nuet".

Att vi upplever att ljuset färdas har med vår tredimensionella rum-tids-uppfattning att göra. Men sett från en fyr- och femdimensionell betraktelse existerar varken tid eller rum. Det är våra tredimensionella sinnen som ger oss denna illusion.

Enligt Sandor A Markus kan signaler, information och bilder överföras från en dimension till en annan utan dröjsmål och störning, oberoende avstånd och tid mellan sändaren och mottagaren. All kommunikation i det vidsträckta världsalltet, hyperrymden fungerar enligt likartad princip.

Människans tankefenomen bygger på samma princip som TV och radiovågor och kommunikation mellan cellerna i människans kropp, organism. Världsalltet (makrokosmos) och människan (mikrokosmos) är identiska med varandra. Om människan lär känna sig själv då kommer han veta hur hyperrymden fungerar i sin helhet. Människan som kroppslig varelse är en mikroskopisk del av hologrammet vilken utgör den explicita ordningen, det utvikta universumet i sin helhet.

Enligt Sandor A Markus existerar parallella världar, en icke-fysisk fyrdimensionell astral och en femdimensionell mental-kausal värld. Vår tredimensionella fysiska värld är en dimensionsförkortad spegelbild, projektion eller manifestation av denna subtilare information.

Dessa tre världar tillsammans utgör den explicita ordningen, utvikta universumet, det manifesterade, formbundna världsalltet, hyperrymden till vilken jorden tillhör.

Bortom den 3:e, 4:e och 5:e dimensionen finns den implicita ordningen, det invikta universumet, det virtuella universumet som kallas för den andliga världen.

Denna värld är den sanna, oförvanskade världen utan någon som helst illusion.

Denna implicita, virtuella, andliga värld från 10:e – 6:e dimensionen utgör sätet för Kristusmedvetandet, det Absoluta Medvetandet bakom Skapelsen, Materien, Formen som ryms inom 5:e – 3:e dimensionen.

Denna andliga värld är form- och tidlös. Den är evig, oändlig, oföränderlig, icke-manipulerbar.

Den implicita ordningen, det invikta universumet är formlöst, tyst och en isolerad helhet. Den utgör den sanna – andliga källan till alla skapelser, till alla religioners och filosofiers tillkomst.

Innan människan har uppnått en högre kvalitativ (multidimensionell) kvantmedvetenhet och kan synkronisera sin hjärndator med denna virtuella, implicita ordningen, invikta universumet, källan till skapelsen, så länge kommer människan att ha olika tro och uppfattning om världsalltet, hyperrymden i sin helhet.

Människans hjärna, hjärndator måste vara i resonans (samklang) med den implicita ordningen, invikta universumet, den virtuella databanken för att förstå det som Jesus ben Pandira (Jesus av Nazareth), Buddha, Mohammed, Guru Nanak och andra andliga läromästare har förmedlat till människan på jorden under årtusenden.

Dessförinnan blir denna universella kunskap missuppfattad, feltolkad, missbrukad och använd som en slags tro, föreställning framför vetskap (vetenskap).

För att en medveten kommunikation skall kunna ske mellan den tredimensionella fysiska materiella världen och den parallella femdimensionella (mental – kausala världen), fordras att människan integrerar sin dagsmedvetna hjärnfunktion med den icke-dagsmedvetna, omedvetna delen.

En sådan integreringsprocess är endast möjligt om människan medvetet aktiverar "corpus pinealis plexus", epifysen, tallkottkörteln som är belägen i diencephalon (mellanhjärnan), vilken har tillbakabildats under människans långvariga vistelse i den grova, tredimensionella materiella världen.

Epifysen kallas även "tallkottkörteln" och är sätet för primäratomen, fröatomen, själsatomen (själen), medvetandet, och utgör kommandocentralen för människans medvetenhet och tankeverksamhet. Epifysen kallas enligt sanskritlitteraturen för "Tisra Til" (tredje ögat) och är "fönstret mot universum". Epifysen fungerar som en länk (bro) mellan människans tredimensionella fysiska intellektuella medvetenhet och femdimensionella intuitiva, universella kvantmedvetenhet.
 


Bild 5: 1: Hypofysen, 2: Hypotalamus, 3: Tallkottkörteln, epifysen


Enligt Sandor A Markus är själen och sinnet två skilda egenskaper ur kvalitativ och medvetenhetssynpunkt, vilka oftast förväxlas med varandra.

Själen hör till den implicita ordningen, det invikta – virtuella universumet och utgör källan till fröatomen, själsatomen, det absoluta medvetandet. Själen är oberoende av tid och rum, dvs. är evig – oändlig.

Sinnet hör till den explicita ordningen, det utvikta universumet och utgör källan till formen, materien, det universella medvetandet. Medvetandet om energin, formen, materien, fenomenvärlden.

Sinnet är tidsbundet, begränsat, omstrukturerbart och genomgår ständigt förändring – omstrukturering.

Epifysen (Corpus pinealis plexus) utgör bron, förbindelselänken mellan själsatomen (själsmedvetandet) och sinnesatomen (sinnesmedvetandet), vilket illustreras av kulan på Hermes- eller Caduceusstaven, som är den forntida symbolen för läkekonsten.

Hermesstaven visar de två ormarna (vit och svart) slingrande om varandra runt staven, vilken kröns av en kula som har två vingar fästa på vardera sidan om staven. Den vita ormen symboliserar själen och den svarta ormen symboliserar sinnet och dess influens.

Kulan i stavens topp symboliserar epifysen, från vilken den kosmiska energin, livskraften i sin trefaldiga natur, plus (+), minus (-) och neutral (0) (Pingala, Ida och Sushumna enligt sanskritterminologin) flödar ner via ryggmärgskanalen i den mänskliga kroppen, organismen.

Dessa tre energikanaler (energiströmmar) motsvarar inom västerländsk medicinsk terminologi det autonoma nervsystemet (ANS), dvs. det parasympatiska (+) och sympatiska (-) nervsystemen, samt det centrala nervsystemet (CNS), dvs. hjärnan och ryggmärgskanalen.

De två vingarna på staven symboliserar de två hjärnhalvorna, dvs. människans vänstra (intellektuella) och den högra (intuitiva) hjärnhalva.

 


Bild 6: Caduceusstaven


Dagens intellektuellt medvetna människa använder som mest 17% av sin totala hjärnkapacitet medvetet. Denna är mestadels kopplat till den vänstra s.k. logiska, matematiska hjärnhalvan. De resterande 83 % av hjärnans totala kapacitet används inte av dagens människa medvetet och är till stor del kopplat till den högra kreativa hjärnhalvan.

Övervägande användning av den vänstra, intellektuella delen av hjärnan bidrar till bl.a. belastning av det vegetativa, sympatiska nervsystemet, vilket är huvudorsaken till rädsla, oro, stress och till stor del av psykosomatiska sjukdomar.

För att uppnå en högre kvalitativ, transcendental kosmisk medvetenhet, leva i harmoni med oss själva och vår omgivning, undvika organiska, emotionella och mentala funktionsstörningar, måste vi synkronisera den dagsmedvetna och omedvetna (icke-dagsmedvetna) delen av vår hjärna. Därigenom kan vi rikta vår tankeverksamhet på kvalitativa mål och kontrollera vår mentala och emotionella funktionalitet.

Sandor A Markus har utvecklat ett s.k. kosmiskt hjärnutvecklingsprogram (Cosmic Brain Development Program enligt CelesteMetoden®) som ger varje individ, oberoende av trosuppfattning, kön eller ålder möjlighet att utveckla sin nuvarande, tredimensionella medvetenhetsnivå till att även innefatta en femdimensionell universell kvantmedvetandenivå.

Detta hjärnprogram består av en informationsdel, en analysdel och en åtgärdsdel.

Enligt Sandor A Markus behöver människan ägna ca 40-60 minuter dagligen åt sitt kosmiska hjärnprogram för att aktivera "corpus pinealis plexus", epifysen i pannregionen, dvs. dra tillbaka sin uppmärksamhet från de fem lägre, nedanför pannan belägna medvetenhets- (sinnes) centra, till pannregionen, ovanför ögonbrynet, och därigenom nå en högre kvalitativ femdimensionell kosmisk kvantmedvetenhet.

Endast på detta sätt kan människan neutralisera sina lägre kvalitativa tankar, känslor, egenskaper, vilka finns lagrade i DNA:s informationsstruktur, vilka hindrar människan att nå syftet, målet med sin kosmiska utveckling.

Människans medvetande styrs av fem högre och fem lägre sinnescentra (medvetenhetscentra), s.k. energivortex eller "chakras".

De fem lägre sinnescentra, medvetenhetscentra har uteslutande samband med sinnevärlden, den explicita ordningen, det utvikta universumet med dess myriader av skapelseformer.

Den sjätte sinnescentrat, medvetandecentrat, epifysen, utgör förbindelselänken, bron mellan den explicita ordningen, det utvikta universumet och den implicita ordningen, det invikta "virtuella" själsrelaterade universumet.

De tre lägre sinnescentra (medvetenhetscentra) binder människan till materien, formens lägre kvalitativa egenskaper och styr fortplantning, känsloaktivitet och materiellt tänkande.

 


Bild 7: Människans lägre och högre energicentra (chakras, vortex).


Större delen av mänskligheten har sin tankeverksamhet fokuserad i de tre lägre kvalitativa sinnescentra, medvetenhetscentra, vilket flertalet är omedveten om. Här har människan även sina ödesegenskaper (karma) ackumulerad, vilka förorsakar människans nuvarande öde på både gott och ont.

Människan som fröatom, själsatom, själsväsen, andligt medvetet väsen benämns som han och inte hon, som är brukligt inom intellektualismen. Själen, själsatomen är en projektion av den implicita ordningen, invikta universumet, den virtuella positiva primärkraften, den eviga – oändliga energioceanen av information (medvetenhet) som kallas för Gud.

Sinnet, intellektet står för den explicita ordningen, det utvikta universumet, den negativa sinneskraften, materiella kraften, Luciferkraften, materien, formen och benämns som hon.

Vi får skilja medvetandet från formen (höljet), dvs. mjukvaran (software) från hårdvaran (hardware). Den mänskliga formen, höljet hör till sinnevärlden och benämns som "HON". Själen, människan, medvetandet hör till den virtuella, andliga världen och benämns som "HAN". Dessa två polariteter har ingenting med könsindelning att göra. Det har med primärenergins positiva och negativa egenskaper att göra.

Människor, vars medvetande fokuseras i de två lägsta sinnescentra (energi- och medvetenhetscentra) är uteslutande materiella, egocentriska ur känslo- och medvetenhetssynpunkt. Här kan vi finna förklaringen till lägre kvalitativt känslotänkande och känslovilja, vilket orsakar våld (krig, destruktivitet), hat, splittring, fåfänga, avundsjuka, maktbegär, girighet, ärelystnad, kritiklystnad, egoism av olika slag.

När människans medvetande befinner sig i de tre högre medvetenhetscentra, sinnescentra och inte sänker sig lägre än till cardia plexus (hjärtcentrat), då har människan påbörjat sin kosmiska utveckling mot en högre kvalitativ medvetenhetsnivå.

När människans medvetande, tankeverksamhet uteslutande är fokuserad (koncentrerad) i epifysen, då har människan uppnått en femdimensionell kosmisk kvantmedvetenhet - en universell medvetenhet och en fullständig balans mellan sinnet, intellektet och själen, intuitionen.

Människor, vars medvetande fokuseras i de två lägsta sinnescentra (medvetenhetscentra) är uteslutande materiellt inriktade, egocentriska ur känslo- och medvetenhetssynpunkt. Deras handlingar styrs omedvetet, instinktivt och egoistiskt. Deras uppfattningar, känslor och beslut bygger fortfarande på vad andra tycker och tänker. De har svårt att fatta egna beslut. Om de agerar blir resultatet egocentriskt och självändamålsinriktad.

Om sådana människor innehar högre befattningar i ett samhälle, företag, politik, religion mm, då blir resultatet oidipalt, nihilistiskt, dvs. självändamålsinriktat, destruktivt, nedbrytande.

Här kan vi finna materialister, egoister, maktutövare, psykopater m.fl. som gör vad som helst för att uppnå sina syften även om det sker på andra människors och på naturens bekostnad.

Människor som däremot har nått en högre kvalitativ medvetenhet ur kosmisk synpunkt och vars medvetande befinner sig i de fyra högre energicentra, medvetenhetscentra i den bioelektriska kroppen, har påbörjat utvecklandet av en individualitet och ett universellt tänkande. De tar hänsyn till sin nästa, tjänar sina medmänniskor, hjälper behövande och intresserar sig inte enbart av sig själva och sina egna framgångar, utan hjälper även andra att nå framgångar.

För att människan och samhället skall utvecklas till det bättre och inte stagnera i sin kosmiska utvecklingsprocess, är det viktigt att människan ägnar mer tid åt sin inre utveckling och inte enbart koncentrerar sin medvetenhet på det yttre, materiella, förgängliga i tillvaron som flertalet på jorden gör idag.

Ökad medvetenhet resulterar i ökad förståelse av kosmos lagar och manifestationer.

Epifysen, tallkottskörteln är det instrument som används vid kommunikation mellan individer och dimensioner. Denna kommunikation sker oftast omedvetet hos normalindividen. Hos högre utvecklade intelligenser sker den medvetet. Begrepp som ESP (översinnlig varseblivning) som nu betraktas som övernaturlig, utomsinnlig kan förklaras kosmiskt och vetenskapligt. Det som människan betraktar som övernaturligt, transcendentalt, eller upplevelser som sorteras under s.k. parapsykologiska fenomen är alla relaterade till individens begränsade medvetenhet. För närvarande är människans förmåga begränsad när det gäller att kunna tolka okända fenomen relaterade till andra dimensioner eller existensplan.

Vårt kosmiska hjärnprogram innefattar en teoretisk och en praktisk del. Genom den praktiska delen kan vi synkronisera vår dagsmedvetna och icke-dagsmedvetna del av vår hjärndatorns kapacitet och nå en fullständig balans. Härigenom förändrar vi vår nuvarande medvetenhetsnivå och våra beslut i olika situationer.

Endast genom en sådan utvecklingsprocess kan människan i ett tidig stadium överskåda effekten av sina tilltänkta handlingar och beslut och därmed undvika att begå ständiga misstag, vilka skapar nya problem.

Genom denna process kommer människan att kunna styra, kontrollera sina lägre kvalitativa känslor och tankar, och därmed neutralisera sådana egenskaper som rädsla, oro, otålighet, missnöjdsamhet, aggressivitet, irritation, besvikelse, ledsamhet, fåfänga, maktbegär, habegär, hat, avundsjuka, egoism av skilda slag. Dessa egenskaper är virus, databuggar i den mänskliga hjärnan, hjärndatorn och utgör ett direkt hinder för lycka, harmoni, välbefinnande, vidareutveckling, och en varaktig fred mellan individer, raser och nationer.

Den nuvarande s.k. parlamentariska demokratin kan inte förändra världen och samhället till det bättre, utan bara på det materiella planet och då endast för några få. Detta eftersom den parlamentariska demokratin är av nihilistisk och oidipal karaktär. Den bidrar endast till en dekosmisationsprocess, dvs. till minskad kosmisk medvetenhet (andlighet) och ökad sinnesrelaterad materialism, vilket förr eller senare leder till total stagnation av människans och samhällets kosmiska utveckling.

Endast genom en kosmisk dynamisk process kan människan frigöra sig från barbarstadiet (dräparprincipen) och uppnå en högre kvalitativ kosmisk medvetenhet och därigenom fred.

Andlighet är inte detsamma som "religiositet". Andlighet är en kosmisk dynamisk process. Denna process resulterar i en kosmisk medvetenhet. Den sker inom varje människa och har ingenting med religiositet, sekterism eller idoldyrkan att göra.

Andlighet bygger på gudsförverkligande genom självförverkligande.

Genom att vi underordnar oss och lär oss kosmos lagar då verkar vi till större del enligt den kosmiska kraften som vi kallar för Gud, som besjälar och upprätthåller alla former, från den minsta atom till den största galax.

Därmed blir människan ett med skaparkraften, den implicita ordningen, det invikta universumet, Gud.

Ordet "Gud" betyder "Gott, Godhet, Universell Kärlek, Total Harmoni."

Gud är inte någon person, utan en universell virtuell kraft, bestående av transcendentalt Ljud och Ljus, som är allestädes närvarande.

Det transcendentala Ljudet utgör essensen medan Ljuset utgör substansen i skapelseprocessen.

Ur ljudessensen skapas ljuset genom att fröatomer, primäratomer försätts i rörelse, svängning, vibration. Hela skapelsen är s.k. "trapped light". Materien i olika täthetsgrader manifesterar sig genom ett samspel av olika vibrationsmönster som är universums inneboende (implicita) ordning. Det transcendentala Ljudet är bärare av information (data) som klär sig i mänsklig form, i en människas gestalt och därmed blir till en personlig Gud.

Själen (det absoluta ursprungsmedvetandet) är en gnista, ett fragment, en droppe av denna gudomliga ocean av energi. Det transcendentala Ljudet är grunden till all skapelse som åsyftas i Johannesevangeliets 1:a kapitel.

"I begynnelsen var Ordet (Ljudet), och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Det var i begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till som är till".

Utflödet av detta gudsord (ljud) är grundenergin, grundessensen i alla former, i alla manifestationer i det vidsträckta kosmos. Inom kristendomen kallas det för Helig Ande.

Innan vi kan förstå skapelsen och naturen, och se den som den är och inte som vi föreställt oss, då måste vi göra oss av med våra föreställningar. Endast då kan vi se verkligheten. När det gudomliga bryter fram i människans rumtids- och formbundna medvetande blir han delaktig i Guds skapande kraft och visdom.

Genom att människans medvetandetillstånd fördjupas och vidgas blir medvetandet en alltmer verklig avbild av det kosmiska (gudomliga). Man bör inte söka efter medvetandet i någon materia utanför sig själv utan i sitt innersta väsen. Gudsordet (ljudet) har ingått i den sinnevärld som människan återskapar. Det har blivit nertransformerad, projicerat i livets värld.

När den oändliga gudsnärvaron, det högre kosmiska medvetandet bryter fram i människans tredimensionella medvetande blir han delaktig i Guds skapande kraft och visdom. Genom självförverkligande, genom kosmiskt medvetande får människan en helhetssyn på skapelsen. Hans värld förändras därmed och blir helig eller fullständig.

Guds närvaro i människan och i världen kan aldrig skildras som den verkligen är. Hur vederhäftigt formulerad en sådan modell än är, så är det alltid fråga om symboler, liknelser. Ingen mänsklig förklaringsmodell kan någonsin helt återspegla verkligheten som den är. Den återspeglar alltid bara vår uppfattning av den, vår tolkning.

Endast en högt utvecklad kosmisk Läromästare kan förklara för oss vad Gud är och vart vi kan finna Honom. Endast en högt utvecklad kosmisk Läromästare kan visa oss vägen, hur vi skall kunna ta oss ur illusionens labyrint, och finna den rätta vägen tillbaka till vårt sanna hem. Endast en högt utvecklad kosmisk Läromästare kan beskriva hur hyperrymden fungerar i sin helhet.

Människan är ett mikrokosmos av makrokosmos, skärningspunkten mellan skaparen och skapelsen, mellan begränsning och det gränslösa, oändliga-eviga. I människan möts alla verklighetssträngarna.

Människan är medskapare till denna tredimensionella materiella värld och har därmed ett mycket större ansvar än han är medveten om för närvarande. Vi är alla skådespelare på den världsliga scenen där vi spelar vår individuella roll som döljer vår sanna identitet bakom personlighetens mask. Vi är så fängslade av skådespelets förlopp att vi helt identifierar oss med vår roll. Vi tror att masken, den yttre personligheten, egot är vi! Vi glömmer vem Gud är och vem vi själva är.

Kärnan i människans väsen är själen vilken är droppen av den gudomliga oceanen av primärenergi och medvetenhet. Därför har varje människa nyckeln inom sig till all kunskap och kärlek som vi har beskrivit i vår litteratur.

Psykologin har först på senare år börjat upptäcka att världen kan förändras genom att vi arbetar med vår inre utveckling. Men psykologerna måste först lära sig den kvalitativa skillnaden mellan sinnet och själen, tanken och medvetandet, mellan intellekt och intuition innan de kan se de bakomliggande orsakerna till människans känslomässiga och mentala problem. Vi måste återknytas till själens inre fästen, epifysen, tallkottkörteln för att vårt yttre intellekt ska få mening och djup i tillvaron.

Filosofi, religion, mysticism och vetenskap är endast olika tolkningar av skapelseprocesser, vilka endast kan bli rätt förstådda när människan har utvecklat ett högre kvalitativt, femdimensionellt kvantmedvetande.

En utvecklingsprocess som rör människans medvetande, kan endast förvärvas genom ett kosmiskt dynamiskt hjärnprogram.

Genom ett tillägg till dr Albert Einsteins 4:e och 5:e rum-tids och rymd-tids dimension, med den s.k. 6:e – 10:e evighetsdimensionen, har Sandor A Markus kunnat sammanfoga österländsk och västerländsk filosofi, mysticism, religion och vetenskap på en gemensam plattform. Detta resulterar i en högre kvalitativ kosmisk medvetenhet och därigenom en varaktig fred mellan individer, raser och nationer. Detta är den enda garantin för den jordiska civilisationens överlevnad och utveckling.

År 1981, blev Sandor A Markus initierad i Sat Mat (själens vetenskap) och Surat Shabd Yoga av en av Indiens största Läromästare, Huzur Maharaj Charan Singh Ji, Dera, Punjab, Indien.
 


Bild 8: Huzur Maharaj Charan Singh Ji


Huzur Maharaj Charan Singh Ji var utbildad jurist och verksam som sådan fram till 1951, då han efterträdde sin läromästare Sardar Bahadur Jagat Singh Ji Maharaj.

Enligt Sandor A Markus uppfattning är den fysiska, objektiva nivån av den vanliga verkligheten, som naturvetenskapen betraktar som den enda "egentliga verkligheten", endast den första nivån, första stadiet av flera möjliga nivåer av upplevelse och medvetenhet.

På den tredimensionella, fysiska materiella, objektiva nivån uppfattas allting som avskilt, separerat från allt annat. På parallell nivå, på den fyr– och femdimensionella subjektiva nivån av tankar och känslor upplever människan verkligheten på ett helt annorlunda sätt.

På denna nivå befinner sig allting i resonans med allting. Allting är i förbindelse och i kommunikation med allting. Ingenting är åtskilt eller separerat. Det är också på den nivån som psykiska "mentala" fenomen som fjärrskådning, telepati (tankeöverföring) och telekinesi upplevs som verklighet. På denna medvetandenivå sker all kommunikation med vårt innersta väsen, med det sanna verkliga jaget, människan. Här upplever vi hur allting samverkar med allting. Allting är spegelbilder, projektioner av allting. Det finns ingen åtskillnad, det finns ingen separation.

Separation upplever vi endast på det tredimensionella fysiska – materiella planet vilken jorden tillhör.

På den högre kvalitativa femdimensionella – subjektiva (kvantnivån) medvetandenivån ser och uppfattar vi orsakssammanhanget, mönstret bakom allt som sker och är manifesterat i den fyrdimensionella subjektiva och den tredimensionella objektiva världen.

Om vi vill förstå orsaken, orsakssammanhanget bakom skeendet i den tredimensionella fysiska världen, då måste vi träna vår hjärna, vår hjärndator till en ökad femdimensionell medvetenhet.

Det finns varken början eller slut på den subjektiva verklighetsnivån, utan endast cykler, perioder och övergångar. Om vi tillämpar det perspektivet på reinkarnationen "återfödelsen", tyder detta på att alla våra tidigare och kommande liv teoretiskt pågår samtidigt, är förbundna med varandra genom det fem- och fyrdimensionella fältet. Eftersom tiden är synkron på denna nivå av verklighet kan de fem- och fyrdimensionella förbindelserna sträcka sig över tiden liksom över rummet. Det är på detta sätt som vissa av oss kan minnas fragment av våra tidigare liv.

Enligt Sandor A Markus benämns människan som kosmiskt väsen, själsväsen som "HAN" och inte som "HON" som hitintills. Man får skilja mellan den verkliga människan, själen, själsatomen (primärmedvetandet) från sinnet höljet, kroppen. Sandor A Markus anser att människan i sitt innersta väsen är en själsatom, fröatom, själsmedvetenhet som hör till den implicita ordningen, invikta universumet. Den använder den negativa explicita ordningen, det utvikta universumet eller skapelsen, formvärlden enbart som ett uttrycksmedel. På så sätt hör människan i sitt primära, ursprungliga tillstånd till den implicita ordningen, och som sekundär, sinnesmedvetenhet och materiell form, hölje, till den explicita ordningen.

Man får skilja mellan själva informationen (mjukvaran) och instrumentet (hårdvaran) som förmedlar, åskådliggör, manifesterar informationen.

Sandor A Markus upplevelse kan inte jämföras med något Mediumskap (Medialitet), Spiritism, Magi, Shamanism, kontakt med Änglaväsen, utövande av olika slags Yoga, Meditation etc. vilket präglar större delen av New Age rörelsen. Allt dessa fenomen hör till Sinnevärlden (Fenomenvärlden) och leder endast till bundenhet, stagnation och hinder för utvecklandet av en allomfattande kosmisk medvetenhet.

Snarare kan Sandor A Markus upplevelse jämföras med den upplevelse som Muhammed upplevde på berget Hira, då ett ljusväsen som kallade sig för ”Gabriel” visade sig för honom och dikterade Koranen. Likaså Paulus upplevelse på vägen till Damaskus, vilket bidrog till hans omvändelse från Judendomen till Urkristendomen, ”Gnosticismen”.

Det var Paulus som lade grunden till dagens Kristendom och den Kristna tro som sedan förvanskades, bokstavtolkades och missbrukades p.g.a. maktintresse.

Paulus erhöll delar av Kristus hemliga lära som handlade om ”Själens Vetenskap” från ”Markus” (Markus Johannes) som hade tillgång till den sanna Gnosticismen, Urkristendomen.

Nu skall den oförvanskade Gnosticismen (Själens vetenskap) återupprättas och den kommer att prägla den Nya Tidsålderns (den Gyllene Tidsålderns) mänsklighet.

Gnostikerna visste att genom kontinuerlig medvetenhetsträning kommer man till direkt perception (förnimmelse) om hur människan och kosmos fungerar och verkar i sin helhet. Träningen gör att man ser Guds Rike (Skapelsen i sin helhet) redan medan man verkar och lever på jorden.

Genom att den sanna Urgnosticismen under ca 100–200-talet e. Kr. urartade till flera strömningar, minskade successivt den genuina perceptionen (förnimmelsen) av sanning i Gnosticismen.

Gnosticismen upplevdes som ett hot av den etablerade Katolska Kyrkan i Rom, som ställde sig mellan Gud och människan. Gnosticismen förbjöds efter 300-talet e.Kr. och för att komma till Gud var man alltså tvungen att foga sig i den kristna kyrkans trossatser. Den direkta sanningsperceptionen försvann som alternativ hos människan, som via hot blev tvungen att välja andra vägar. Människan sjönk djupare i glömska och medvetenheten avtog ytterligare.

Gnostikerna förföljdes efter kristendomens inträde. Kyrkan t.o.m. ledde ett korståg mot den falang av människor som bekände sig till Gnosticismen under namnet Katarrer. Korståget blev känt som ”The Albigensian Crusade”. Detta skedde 1209-1229 e.Kr. Gnosticismen överlevde endast som en esoterisk strömning med endast ett fåtal anhängare och ännu färre initierade.

Den Internationella Akademin för Global Mänsklig Kultur A.I.C. återupprättar nu Urgnosticismen. Den enda framkomliga vägen idag är kontinuerlig medvetenhetsträning som leder till direkt perception (förnimmelse) om människan och kosmos natur. Den ”Nordiska Gnostiska Enheten” NGU är inkörsporten för alla oberoende nationalitet, hudfärg och ideologisk trosuppfattning, som vill återupprätta kommunikation med Första Källan, den sanna gudomen, centraluniversumet, den implicita, virtuella ordningen, och låta sin Själsatom (högre kvalitativa medvetenhet) få ett allt starkare inflytande istället för dagens nedåtriktade (lägre kvalitativa) sinnesinfluerade medvetande.

Sympatiserar du med någon religion och tar del av AIC:s utvecklingsprogram, så blir det lättare för dig att förstå kärnan (den sanna innebörden) i din egen religion eller filosofi. Detta oberoende om det handlar om Kristendom, Islam, Judendom, Hinduism, Buddhism, Taoism, Sikhism, Ateism m.m. Att vara medlem i NGU och senare "AIC Association", innebär inte att du måste överge din religiösa eller filosofiska tro. Tvärt om! Den kommer att stärka din tro när du förstår dess sanna innebörd.
 


Bild 9: Vi måste alla välja väg, antingen själens eller sinnets.


Tiden är knapp och människan måste välja väg, antingen Själens (vetandets) väg eller Sinnets (trons, föreställningens, spekulationens) väg. Vilken väg människan än väljer kommer den bli avgörande för dennes framtida öde.


Lars Helge Swahn, A.I.C.

 

Detta var ett utdrag ur Dr. Sandor A Markus bok "Från Barbarstadiet till Supermedvetande - En Ny Medvetenhet är en Nödvändighet för Civilisationens Fortbestånd". Beställ >>>
 

Läs mer om Dr. Sandor A. Markus på AIC:s projektsida

Copywrite NGU, Northern Pontifical Academy 2015 (A.I.C.)