Logga in Login-hjälp? Gå med?

Dopet Sanktioneras av:

Northern Pontifical Academy (NPA)


Den Gnostiska Kristna Kyrkan av de Första Kristna från det Syriska Ortodoxa Patriarkatet i Antiokia (Apostoliskt grundat i Ecuador år 1968). Statligt Erkänd och Registrerad som en Mystisk Order år 1975. No. 1725


 

 


The Northern Pontifical Academy (NPA):s primära syfte är en Förening av alla Jordens Kosmiska Energier och Ambitioner för Kosmisk Gemenskap på en gemensam grund av förståelse för de Grundläggande Principerna av Liv, Naturligt och Universellt, som håller Allt Liv Heligt, och därmed Okränkbart. Genom Medkännande in det fria utövandet, ska vi transcendera de snäva gränserna av tro och dogmer, för att avsluta intolerans och sekterism, vilket splittrar och antagoniserar mänskligheten, förstör världsfreden. NPA arbetar för en Syntes av Livsprinciperna och Förening i Kosmos, Kärlek och Vishet, över alla vetenskapliga, filosofiska och religiösa rörelser.
 

 

Läs Nästa

Copywrite NGU, Northern Pontifical Academy 2015 (A.I.C.)