Studier på Nordiska Gnostiska Enheten

Nyhet! Laboration som visar att koldioxid har avsvalnande effekt på jordens atmosfäriska temperatur!
// Lars Helge Swahn, AIC, 2019-09-13.


Den Gnostiska Evolverande undervisningen är överflyttad till www.worlddoctrine.org "Free Membership" och NPA Organisationen till www.swe.unifier.se. Denna sida har nu högstadieutbildning som vi kommer att arbeta vidare på. // Lars Helge Swahn, AIC, 2018-04-24.

Copywrite NGU, Northern Pontifical Academy 2018 (A.I.C.)