Logga in Login-hjälp? Gå med?

Denna sajt kommer att upphöra - undervisningen flyttas över till www.worlddoctrine.org "Free Membership" och NPA flyttas över till www.swe.unifier.se //Lars Helge Swahn, AIC, 2018-04-24Studier på Nordiska Gnostiska Enheten

1. Dop i Vatten

    En som längtar efter att nå gemenskap med den Allsmäktige Fadern, Gud, måste först av allt tvätta bort all smuts från sitt sinne med kärleken och förlåtelsens vatten. Bindeln av egot tas bort från våra ögon, och först då är det är möjligt för oss att se Skaparen.
    Vattnet är bl.a. symbol för den tidsålder vi nu lämnar, dvs. fiskarnas tidsålder. Vi har vistats i en värld av känslor utan att se vad som finns bortom den. Vår medvetenhet har varit splittrad ut mot världen och mot allt yttre som kommit i vår väg, dvs. fokuserat utåt.
    Vi går nu in i Vattumannens tidsålder - där "dopet i vatten" symboliserar den Allsmäktige Faderns försonande nåd för oss. Om vi välkomnar den och ger den möjlighet att tvätta oss från all den programmering som vi skapat för oss själva genom eoner av liv i det formmanifesterade universum - då blir vi befriade från sinnets lägre kvalitativa influens.
    Det försonande "vattnen" tvättar bort all vår lägre sinnesprogrammering. Det sker genom vägledande information om kosmos och om dig själv som människa, dina utvecklingsmöjligheter och givetvis rätt medvetenhetsträning. Då du tar del av "dopet i vatten" får du information om den andliga reningen och vad du behöver göra.
    Du får reda på hur du tränar ditt medvetande från ett lägre kvalitativt sinnesorienterat medvetande till ett högre kvalitativt själsligt multi-dimensionellt kvantmedvetande - fritt från all sinnesbundenhet.

Vattendopet sker genom veckovisa studier under 13 veckor bakom inloggning här på www.nordicgnosticunity.org

2. Konfirmation

    Efter 13 veckors studier bakom inloggning på www.nordicgnosticunity.org får du ett litet elektroniskt förhör. De mest grundläggande frågorna från studietiden ställs till dig. Du svarar på dem och kan sedan ladda hem ett intyg på att du har "konfirmerat dopet i vatten", dvs. bekräftat att du tagit del av informationen och vet vad som krävs för utvecklandet av ett högre kvalitativt själsligt multidimensionellt kvantmedvetande.

3. Dop i Eld

    Efter konfirmationen får du reda på vad som krävs av dig för att senare kunna döpas i eld.

Johannes Döparen sade: (Luke 3:16, Matt 3:11)
"Jag döper dig i vatten för försoning, men han som kommer efter mig är mäktigare, vems sandaler jag inte är värdig att lossa. Han kommer att döpa dig i helig ande och med eld".

Så lyckligt lottad den är, som offrar sig själv i kärlekens eld, och som därigenom förstör sin lägre kvalitativa del av egot och möter Gud, Kristus inom sig själv - först då kan man se Skaparen i strålande form inom sig.
 

Läs Nästa

Copywrite NGU, Northern Pontifical Academy 2015 (A.I.C.)