Studier på Nordiska Gnostiska Enheten

Den Gnostiska Evolverande undervisningen är överflyttad till www.worlddoctrine.org "Free Membership" och NPA Organisationen till www.swe.unifier.se. Denna sida har nu högstadieutbildning som vi kommer att arbeta vidare på. // Lars Helge Swahn, AIC, 2018-04-24.

Copywrite NGU, Northern Pontifical Academy 2018 (A.I.C.)