Naturvetenskap för högstadiet

 

 

Dagens Naturvetenskap
 

Naturvetenskapen är indelad i många områden. Vetenskapen fick sitt genombrott i slutet av 1600-talet. De främsta föregångarna för vetenskapen var René Descartes, Galilei Galilei och Isaak Newton. Alla vetenskapliga grenar härrör kosmiskt ursprungligen från matematiken. Matematik skapar fysik som styr kemin. Kemin skapar vissa fenomen som man studerar inom biologin. I biologin studerar man exempelvis hur en mask rör sig och inordnar maskar i olika kategorier.

Man kan inte åstadkomma förändringar i biologi om man inte ändrar i kemin, fysiken eller matematiken. Allt hänger ihop. Vetenskapen måste bli vetskap, dvs. direkt perception om hur saker och ting hänger ihop. Det finns ingen separation även om vi för närvarande uppfattar tillvaron så. Till höger finns länkar till vissa kortkurser anpassade i svårighetsgrad till högstadiet.

Kosmos vetenskaper


Med våra fysiska sinnen kan vi bara uppfatta den tredje dimensionen. Utifrån universums mest nertransformerade energistruktur försöker jordens nuvarande vetenskaper bringa klarhet i hur universum fungerar. På denna nivå befinner man sig medvetenhetsmässigt så långt ifrån skapelsens källa eller kärnreaktor man kan komma.

De 6-10:e dimensionerna hör till den implicita (invikta), virtuella, andliga, omanifesterade delen av energin – information och medvetenhet.

De 5-3:e dimensionerna utgör den explicita (utvikta), till sinnet relaterade, manifesterade delen av energin - information och medvetenhet.

Den 3 dimensionen utgör den lägsta och trögaste delen av energin, information och medvetenhet. De nuvarande vetenskaperna på jorden använder uteslutande 3:e dimensionens information.

Tredimensionell vetenskap:

För att man lättare skall kunna förstå vår utbildning, så har vi lagt in vissa naturvetenskapliga områden som kan läsas. Ta gärna en titt på något område om du vill öva upp dina högstadiekunskaper i naturvetenskap.


AIC Projektet:


AIC Projektet för Sverige: www.swe.unifier.se
AIC Projektet Internationellt: www.unifier.se
AIC Association: www.worlddoctrine.org (Medlemskap-Medvetenhetsträning-Avancerat)
Order of Saint Germain: www.saintgermainorder.org (Medvetenhetsträning-Distingerat-Avancerat)


 

Få Gratis NGU-medlemskap Nu

 

  • NGU naturvetenskap
  • FEB 7, 2001
  • AUG 12, 2013
  • Admin
Kursen är sammanfattad av Admin

De naturvetenskapliga grundkurserna för högstadiet är skrivna av Lars Helge Swahn. Kurserna är utvecklade under 9 års tid och har använts för höstadiets åk 8 och 9. De är ämnade att ge snabbt eleven en övergripande bild om respektive arbetsområde. För LPO 94 täcker kurserna nivån G och ger även viss information för betyget VG.

Copywrite NGU, Northern Pontifical Academy 2018 (A.I.C.)