Optik, läran om ljuset

Hur färdas ljuset


Ljuset består av elektromagnetiska vågor. Ljuset har en elektrisk del och en magnetisk del. Ljuset färdas med en hastighet av 300 000 km/s. Så här ser ljuset ut:


Varför ser vi?

Alla elektromagnetiska vågor bär med sig en viss energi. Energin är större ju kortare avstånd det är mellan varje vågtopp. I ett speciellt våglängdsintervall är energin tillräcklig för att vissa ämnen tillfälligt skall lossna från ögats tappar och stavar. Dessa tappar och stavar finns i ögats näthinna. Stavarna reagerar på svagt ljus. Tapparna översätter våglängderna till de färger som finns representerade i regnbågen. Alla dessa signaler går därefter vidare från näthinnan längst bak i ögat vidare genom synnerven. Synnerven är kopplad till syncentrum som finns längst bak i vår hjärna. På så sätt blir vi medvetna om det vi ser.

Vi ser regnbågens färger. UV och IR finns också fast vi ser inte dessa. Solbränna kommer från solens UV-strålar. IR-strålning kommer också från solen och IR-strålning upplevs som värme. Ju kortare våglängden är desto mer energi har den elektromagnetiska strålningen. UV-strålning är alltså mer energirik än IR-strålning.


1 nm = 1 nanometer, dvs en miljarddels meter (1/109 m)

Ögats funktion


Näthinnan består av stavar och tappar. Tapparna reagerar på det ljus som representeras av regnbågens färger. Stavarna reagerar på svagt ljus. När en tapp eller stav träffas av en ljusblixt faller de isär. En nervimpuls uppstår och färdas genom synnerven till syncentrum längst bak i hjärnan. Vi blir på så sätt medvetna om det vi ser.

Reflektion - hur fungerar en spegel? - Infallsvinkel och reflektionsvinkel


Normalen är en tänkt linje. Mot denna avbildas infallsvinkeln och reflektionsvinkeln.

Ljusets brytning - "Luft - Vatten" - "Luft - Glas" - "Glas - Vatten"


Konvexa och konkava linserHär ovan ser vi hur ljuset bryts genom en samlingslins och nedan genom en spridningslins. Samlingslinsen kallas också för konvex lins och spridningslinsen kallas med ett finare ord för konkav lins.

Uppgifter:

1. Vad består ljuset av?
2. Hur färdas ljuset?
3. Hur snabbt färdas ljuset?
4. Rita en skiss på hur ljuset ser ut?
5. Vad bär ljuset med sig?
6. Berätta om regnbågens färger? Vilka färger finns?
7. Berätta om IR-strålning och UV-strålning?
8. Hur kan ögat se ljuset? Berätta?
9. Hur fungerar en spegel? Vad är reflektion, infallsvinkel och reflektionsvinkel?
10. Vad är en normal?
11. Gör en skiss på ljusets brytning i...
     - vatten till luft?
     - luft till glas?
     - glas till vatten?
     - förklara sedan för en kompis hur ljuset bryts mellan de olika mediumen
12. Rita en samlingslins och rita in hur ljuset bryts genom den? 
13. Vad är fokus eller brännpunkt?
14. Rita upp en spridningslins och hur ljuset bryts genom den?


 

Få Gratis NGU-medlemskap Nu

 

  • NGU naturvetenskap
  • FEB 7, 2007
  • SEPTEMBER 28, 2015
  • Admin
Kursen är sammanfattad av Admin

De naturvetenskapliga grundkurserna för högstadiet är skrivna av Lars Helge Swahn. Kurserna är utvecklade under 9 års tid och har använts för höstadiets åk 8 och 9. De är ämnade att ge snabbt eleven en övergripande bild om respektive arbetsområde. För LPO 94 täcker kurserna nivån G och ger även viss information för betyget VG.

Copywrite NGU, Northern Pontifical Academy 2018 (A.I.C.)